ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΩΝ(ΠΩΛΗΤΗΣ-ΓΟΝΕΑΣ-ΔΩΡΗΤΗΣ)

 1. Φορολογική Ενημερότητα που εκδίδεται είτε από taxis.gr (αν δεν έχει κάποια εκκρεμότητα) είτε από τη Δ.Ο.Υ. (απαραίτητο να αναγράφει το ακίνητο που μεταβιβάζεται)
 2. Ασφαλιστική Ενημερότητα από Ι.Κ.Α. στη περίπτωση που ο μεταβιβάζων είναι είτε ελεύθερος επαγγελματίας είτε έμπορος ή μέλος εταιρείας ή κοινοπραξίας. Ακόμη, αν την τελευταία δεκαετία κτίζει ή έκτισε ή αγόρασε σπίτι νεόδμητο.
 3. Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ, το οποίο εκδίδεται ηλεκτρονικά από το taxis.gr και φαίνεται ότι έχει δηλώσει το ακίνητο και δεν οφείλει φόρο.
 4. Πιστοποιητικό από Δ.Ο.Υ. του γονέα, δωρητή, επιβιώσαντος ότι δεν οφείλεται φόρος γονικής παροχής, δωρεάς, κληρονομιάς αν είναι μετά τις 31.12.2003 είτε επικυρωμένο αντίγραφο από το συμβολαιογράφο για την ακριβή ημερομηνία του συμβολαίου και σε περίπτωση κληρονομιάς, ληξιαρχική πράξη θανάτου, αν είναι πριν τις 31.12.2003
 5. Σε περίπτωση παρακράτησης της επικαρπίας και απεβίωσης του επικαρπωτής, προσκόμηση της ληξιαρχικής πράξης του θανάτου.
 6. Αντίγραφο της άδειας της οικοδομής και σχεδιαγράμματα πολεοδομίας (τοπογραφικό, διάγραμμα κάλυψης, τομή, κατόψεις ορόφων)
 7. Βεβαίωση μηχανικού σύμφωνα με το νόμο 4178/2013 ότι στο ακίνητο δεν υπάρχει κτίσμα ή αν υπάρχει είναι σύμφωνα με την οικοδομική άδεια.
 8. Αν μεταβιβάζεται λόγω πωλήσεως οικόπεδο ή αγροτεμάχιο πρόσφατο τοπογραφικό διάγραμμα που να περιέχει τις δηλώσεις του Ν 651/77 και Ν 1387/90
 9. Βεβαίωση από τον Δήμο αν το ακίνητο εντάχθηκε στο σχέδιο πόλεως μετά το 1983.
 10. α) Πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου για τις υπό ένταξη στο Κτηματολόγιο περιοχές και εφ’ όσον έχει ολοκληρωθεί η Α’ Ανάρτηση, ή β) Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος για τις κτηματογραφημένες περιοχές.
 11. Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης(Π.Ε.Α.) για κτίσματα κύριας χρήσης ανεξαρτήτως επιφανείας όσον αφορά αγοραπωλησίες.
 12. Συμβόλαιο κτήσης του ακινήτου που μεταβιβάζεται και πιστοποιητικό μεταγραφής.
 13. Πλήρη στοιχεία ταυτότητας του μεταβιβάζοντος, επάγγελμα, διεύθυνση, ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ εισοδήματος.

Β) ΑΠΟΚΤΩΝ (ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ-ΤΕΚΝΟ-ΔΩΡΕΟΔΟΧΟΣ)

Πλήρη στοιχεία ταυτότητας, επάγγελμα, διεύθυνση, ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ που φορολογείται.

Για απαλλαγή λόγω αγοράς πρώτης κατοικίας (μόνο στην πώληση και στην γονική παροχή)
1) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

2) Απλά αντίγραφα των δηλώσεων φόρου εισοδήματος (Ε1) των 3-5 τελευταίων ετών
3) Απλά αντίγραφα όλων των Ε9 που έχουν υποβληθεί.

4) Σύμφωνο συμβίωσης και πρόσφατη ληξιαρχική πράξη αυτού (εφ’ όσον έχει συναφθεί τέτοιο σύμφωνο).

πηγή: https://analuseto.gr/dikeologitika-gia-metavivasi-polisi-goniki-parochi-dorea/